Generelle Vilkår og Betingelser

Senest oppdatert: November 7, 2019

Ved anvendelse av ytelsene på hjemmesiden under domenet www.gomore.no aksepterer du som bruker følgende forretningsbetingelser.


§ 1 Innledning

1.1 Driften av hjemmesiden varetas av GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (heretter kalt ”GoMore”).

§ 2 Medlemskap

2.1 Adgangen til å benytte de ytelser som GoMore tilbyr avhenger av om brukeren er gjest eller registrert medlem av GoMore.

2.2 Medlemskap av GoMore blir etablert og er gyldig ved:

a) Medlemmets aksept av vilkår og forretningsbetingelsene for GoMore:

b) Medlemmets korrekte inntasting av medlemsopplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) i GoMores medlemsprofil eller opprettelse av medlemskap via Facebook- profil. Et medlem kan til enhver tid under menyen ”Brukerprofil” foreta endringer av eller slette sine medlemsopplysninger. Ved sletting av medlemsopplysninger, som er en forutsetning for å bli medlem av GoMore, anses medlemskapet automatisk for opphørt.

2.3 GoMore er berettiget til uten samtykke å avslå eller si opp ethvert medlemskap uten varsel. Et hvert medlem kan sette medlemskapet til opphør uten varsel under menyen ”Innstillinger”.

§3 Markedsføring

3.1 Direkte, skjult reklame, og enhver annen form for markedsføring på GoMores hjemmeside fra brukere på egne eller andres vegne, er ikke tillatt.

3.2 Enhver handling i strid med 3.1 anses som en vesentlig misligholdelse av avtalen mellom GoMore og brukeren. GoMore forbeholder seg retten til å slette innhold på hjemmesiden og til å ta ytterligere rettsskritt, som GoMore anser for nødvendige som følge av overtredelsen av 3.2.

§4 Brukerens særlige forpliktelser

4.1 Brukeren innestår for at data som er oppgitt av ham eller henne er korrekte, og at avgivelsen av data til GoMore ikke strider mot den til enhver tid gjeldende lovgivningen eller tredjemannsrettigheter.

4.2 Brukeren innestår for at han eller hun ikke ved benyttelsen av GoMores hjemmeside tilfører GoMores hjemmeside usedelig og strafferettslig innhold samt virus, programmer og software, som kan påføre GoMore samt andre brukeres software og hardware skade.

4.3 Brukeren innestår for at han eller hun ikke vil gjøre bruk av private data på GoMores hjemmeside til annen bruk enn kontakt direkte relatert til GoMores formidling av leie/utleie av bil. Ovennevnte misbruk av private data refererer først og fremst til misbruk av e-postadresser, private telefonnumre eller postadresser, som brukeren kan ha kommet i besittelse av gjennom bruk av GoMores hjemmeside.

4.4 Brukeren innestår for at han eller hun vil bruke plattformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelsene beskrevne retningslinjer. GoMore forbeholder seg ved mistanke om misbruk retten til å analysere brukerens korrespondanse med andre brukere via plattformen samt å si opp dennes medlemskap.

§5 Ansvarsfraskrivelse for GoMore

5.1 GoMore er kun en mellommann som tilbyr en formidlingsplattform og påtar seg intet ansvar utover dette. Bruk av GoMores formidling bilutleie/leie foregår derfor på brukernes eget ansvar. GoMore hefter ikke for eventuelle oppståtte skader under bookingen. Og GoMore hefter under ingen omstendigheter for en booking som ikke er lyktes helt eller delvis.

5.2 Brukeren er innforstått med og aksepterer at GoMore ikke kan dras til ansvar for andres benyttelse eller videregiving av opplysninger på GoMores hjemmeside. Planlegningen, gjennomføringen av og ansvaret for bilutleie/leie avhenger kun av Bileier og Leietaker og vedrører i ingen tilfelle GoMore.

5.3 GoMore kan ikke dras til ansvar for ytelsens tilgjengelighet, feil eller ved redusering og/eller uteblivelse av tjenestens funksjonsdyktighet, herunder virus, tekniske feil og utfall.

5.4 GoMore kan ikke dras til ansvar for økonomisk tap og følgeskader, herunder ved manglende inntjening eller tap av data og informasjon.

5.5 GoMore kan ikke dras til ansvar for innholdet på GoMores hjemmeside; herunder spesiell tekst, informasjon eller lenker som er satt inn av medlemmer i fritekst-felt på hjemmesiden.

§6 Databeskyttelse

6.1 Ved avgivelse av deres opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ruteinformasjon er brukeren innforstått med og samtykker samtidig til at alle slike opplysninger som en nødvendig konsekvens av GoMores forretningskonsept kan bli tilgjengelige for enhver som benytter GoMores hjemmeside. Dette gjelder ikke for bankopplysninger og lignende, som vil bli behandlet fortrolig.

6.2 GoMore vil så vidt mulig treffe de nødvendige foranstaltningene for å sikre at medlemmers oppgitte medlemsopplysninger ikke er tilgjengelige for brukere i videre omfang enn det som er en nødvendig følge av GoMores forretningskonsept om tilbud om privat bilutleie. Medlemmet er innforstått med at medlemsopplysninger blir brukt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål i enighet med GoMores generelle datapolicy.

6.3 Tjenester som blir delt av brukere gjennom GoMore vil være mulig å finne gjennom søkemotorer som Google i tillegg til andre reiseplattformer.

6.4 Et medlem kan til enhver tid under menyen ”Innstillinger” foreta endringer av eller slette sine medlemsopplysninger.

6.5 Et medlem kan til enhver tid tilgå GoMores generelle datapolicy. Du finner vilkårene her.

§7 Endringer av forretningsbetingelser og vilkår

7.1 GoMore forbeholder seg retten til å endre disse forretningsbetingelsene.

7.2 I tilfelle endringer av disse forretningsbetingelser oppdateres vilkårene og betingelsene på GoMores hjemmeside. Endringer i GoMores personvernregler er effektive når de legges ut på denne siden. Fortsatt bruk av GoMores tjenester etter disse endringene betyr at du godtar de reviderte vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar disse endringene, kan du velge å avslutte kontoen din hos oss.

§8 Øvrige bestemmelser

8.1 Såfremt én eller flere av bestemmelsene i disse forretningsbetingelsene blir uvirksomme eller viser seg ugjennomførbare, er partene forpliktet til å treffe lovlige foranstaltninger som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

8.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelsene ikke er virksomme eller viser seg ugjennomførbare har ugjennomførbarheten eller uvirksomheten ikke innflytelse på gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.

8.3 Enhver tvist mellom GoMore og en bruker avgjøres etter norsk rett.

8.4 Et medlem bør være klar over GoMores vilkår og betingelser for privat bilutleie og bruke av GoMore Points på hjemmesiden.

§9 Kontakt

Hvis du har spørsmål eller klager om GoMores vilkår og betingelser, kan du kontakte oss på:

GoMore
Kompagnistræde 20C, 1208
Copenhagen, Denmark
Email: support@gomore.no