Forsikringsbetingelser

GoMore's leieforsikring leveres av Tryg Forsikring og inneholder kasko, ansvar og veihjelp.

Forsikringen tegnes automatisk når et leieforhold inngås via GoMore. Forsikringsprisen er inkludert i GoMore’s forsikring- og servicegebyr. Det er et krav for dekning at bil og leietaker overholder nedenstående betingelser. Forsikringen gjelder kun i leieperioden.


Dekning

 • Kasko, herunder tyveri, ansvar og veihjelp.
 • Bortkomst definert som at leietaker ikke leverer tilbake bilen senest 28 dager etter avtalt tilbakeleveringstidspunkt.
 • Forsikringen gjelder i Norge og ved utenlandskjøring i EU og land omfattet av Det Grønne Kort. Et ekstragebyr påløper for dekning i utlandet.

Krav til bil

 • Bilen skal være privateid og registrert til privat persontransport i Norge. Leasingbiler som er leaset via. GoMore og samarbeidspartnere er også omfattet av forsikringsdekningen.
 • Bilen kan ikke brukes til ervervsmessige formål som f.eks vare- eller godstransport.
 • Bilen skal kunne kjøres med førerkort klasse B (maks. egenvekt 3500 kg).
 • Bilen skal være ansvarsforsikret etter gjeldende norsk lov samt fra før ha full kaskoforsikring i et offentlig registrert forsikringsselskap.
 • Bilens nyverdi kan ikke overstige NOK 1.000.000.
 • Bilen kan maksimalt være 15 år gammel regnet fra første registreringsdato og maksimalt ha kjørt 250.000 km.
 • Er bilens nyverdi over NOK 800 000 og bilen er mindre enn 5 år gammel, finnes et spåringssystem aktivert i bilen under utleie.
 • Bilens vognkort del 2 skal ikke oppbevares i bilen under utleie.
 • Ved kjøring utenfor Norge gjelder i tillegg følgende regler:
  • Utleier utleverer grønt kort som leietaker skal ta med seg ved kjøring utenfor Norge.
  • Utleier utleverer del 1 av bilens vognkort som leietaker skal ta med seg ved kjøring utenfor Norge.

Krav til leietaker

 • Skal ha gyldig førerkort i Norge.
 • Skal ha fylt 23 år.
 • Skal ha hatt førerkort i 3 år.
 • Hvis leietaker har utenlandsk førerkort skal leietaker kunne fremvise gyldig pass.
 • Leietaker kan kjøpe én ekstra fører av bilen. De samme krav gjør seg gjeldende.

Egenandel

 • Leietaker har en egenandel på kr. 12.000 pr. skade. Redusert egenandel kan køpes, ned til kr. 6.000.
 • Reparasjon av steinsprut i frontrute er gratis, hvis ruten kan limes. Ved bytte av frontrute kreves betaling av egenandel.

Øvrige betingelser

 • Leieperioden kan ikke overstige 30 dager.
 • Forsikringen dekker ikke mekaniske skader, herunder feilaktig påfylling av drivstoff og skade som følge af kjøring med utilstrekkelig vann eller olje.
 • Erstatningsbil under reparasjon er ikke omfattet af forsikringen.
 • Les våre fullstendige forsikringsbetingelser før leie.

GoMore tegner forsikringen