Når ulykken er ute


Har det forekommet personskade

 • Ring 112.
 • Be eventuelle vitner om å vente på politiet eller notér deres navn, adresse og telefonnummer.

Har materiell skade intruffet

 • Leietaker skal fylle ut en skadebeskrivelse i leiekontrakten. Sørg for å legge til så mye informasjon som mulig, inklusive navn, adresse, telefonnummer, eventuelle motpart/vitner, bilen(e)s registreringsnummer og bilder av skaden.
 • Leietaker skal informere motparten om at bilen er leid via. GoMore og at bilen under leieperioden er forsikret av Protector.
 • Hvis skaden er alvorlig skal leietaker umiddelbart kontakte eieren av bilen.

Bilen er ikke i kjørbar stand

 • Ta kontakt med Falck via Protector på 24 13 18 88 og informér om at bilen er leid via GoMore, og kontakt GoMore på telefon eller e-post og få instruksjoner til hjelp.
 • Hvis bilen ikke kan reperares på stedet vil den bli fraktet til nærmeste godkjente verksted. Utenfor verkstedets åpningstider kan eier velge å få bilen tatt til eierens hjemadresse.
 • For leieforhold i utlandet skal Falck kontaktes på (+47) 33 13 80 80, og eier skal kontaktes så snart som mulig.
 • Se de fullstendige vilkår for veihjelp her: Veihjelp

Returnering av bil med skader

 • Leietaker og utleier skal sammen kontrollere at skaden(e) er korrekt beskrevet i leiekontrakten.
 • Både leietaker og utleier skal skrive under på leiekontrakten.

Rapportering av skade til forsikringsselskap

 • Leietaker skal så snart som mulig og senest umiddelbart etter avsluttet leie rapportere skade.
 • Skaden anmeldes ved å fylle ut skademeldingsskjemaet.
 • Utleier skal samtidig sende en kopi av leiekontrakten (ved bruk av papir) til support@gomore.no
 • Ved spørsmål, skriv til GoMore support eller ring på telefon +47 21 98 48 98

Reparasjon av skade

 • Når skaden er meldt, gir GoMore instruksjon om hvilket verksted som skal benyttes og hvilket skadenummer som gjelder.
 • Ved avlevering skal det informeres om at bilen er skadet under utleie på GoMore og at Protector's forsikring gjelder.
 • Det skal understrekes overfor verkstedet at bilens eksisterende forsikring ikke skal benyttes.
 • Protector håndterer skaden i samarbeid med GoMore.

I tilfelle skadeverk eller tyveri

 • Leietaker skal rapportere om skadeverk eller tyveri av bilen til politiet.
 • Leietaker skal umiddelbart kontakte bileier og informere om hendelsen.
 • Bileieren skal umiddelbart (senest rett etter avsluttet leie) anmelde skadeverk eller tyveri til GoMore.

Ved annen skade eller spørsmål

Skriv til GoMore på support@gomore.no eller ring på telefon +47 21 98 48 98

Nettleseren din er foreldet

Oppdatér nettleseren din for å få en optimal opplevelse Oppdatér nettleseren min nå

×