Når ulykken er ute

Det er en god idé å ta bilder ved skader, med mobilen din. Da kan vi bedre dokumentere omfang av skadene.


Har det forekommet personskade

 • Ring 112.
 • Be eventuelle vitner om å vente på politiet eller notér deres navn, adresse og telefonnummer.

Har materiell skade intruffet

 • Leietaker skal fylle ut en skadebeskrivelse i bilens informasjonshefte eller på annet skriftlig vis i sin smarttelefon. Sørg for å legge til så mye informasjon som mulig, inklusive navn, adresse, telefonnummer, eventuelle motpart/vitner, bilen(e)s registreringsnummer og bilder av skaden.
 • Leietaker skal informere motparten om at bilen er leid via. GoMore og at bilen under leieperioden er forsikret av Tryg med polisenummer 6684098.
 • Hvis skaden er alvorlig skal leietaker umiddelbart kontakte eieren av bilen.

Bilen får driftsstopp eller er ikke i kjørbar stand

 • Tryg Veihjelp dekker i Norge samt Europeiske land omfattet av Grønt Kort-ordningen, dersom utenlandsforsikring er tilkjøpt leieperioden.
 • Tryg Veihjelp gir assistanse ved uhell eller uforutsett driftsstopp, for eksempel ved starthjelp, skifte av hjul, åpning av bildør, trekking ved fastkjøring eller bringing av drivstoff.
 • Dersom bilen ikke er i kjørbar stand, vil Tryg Veihjelp yte assistanse i form av berging eller transport. Transporten vil alltid være til nærmeste verksted som kan reparere bilen.
 • Kontakt Tryg Veihjelp ved å ringe til Viking på +47 67525766. Opplys at du er omfattet av GoMore’s privat bilutleieforsikring med polisenummer 6684098. Se fullstendige vilkår for veihjelp her: Forsikringsvilkår og veihjelp

Returnering av bil med skader

 • Leietaker og utleier skal sammen kontrollere at skaden(e) er korrekt beskrevet i leiekontrakten.
 • Både leietaker og utleier skal skrive under på leiekontrakten.

Rapportering av skade til forsikringsselskap

 • Leietaker skal så snart som mulig og senest 24 etter avsluttet leie rapportere skade på bil.
 • Skaden meldes her eller ved å kontakte GoMore på +47 21 98 48 98.
 • Ved spørsmål, skriv til support@gomore.no eller ring på telefon +47 21 98 48 98.

Reparasjon av skade

 • Når skaden er meldt til GoMore, sendes anmeldelsen til Tryg som kontakter eier angående verksted og videre prosess.
 • Ved avlevering skal det informeres om at bilen er skadet under utleie via. GoMore og at bilen er forsikret via. Tryg Forsikring gjelder. Oppgi polisenummer 6684098.
 • Det skal understrekes overfor verkstedet at bilens eksisterende forsikring ikke skal benyttes.

I tilfelle skadeverk eller tyveri

 • Leietaker skal rapportere om skadeverk eller tyveri av bilen til politiet.
 • Leietaker skal umiddelbart kontakte bileier og informere om hendelsen.
 • Bileieren skal umiddelbart (senest rett etter avsluttet leie) anmelde skadeverk eller tyveri til GoMore.

Ved annen skade eller spørsmål

Skriv til GoMore på support@gomore.no eller ring på telefon +47 21 98 48 98.