Vi hjelper mennesker med å dele biler

Vi bringer mennesker sammen, hjelper mennesker med å komme seg enkelt frem og prøver å ta vare på planeten

Hva vi driver med

Vårt mål er å hjelpe folk å dele biler. Vi gjør dette med vår platform som kombinerer peer-to-peer utleie og privat leasing.

Med privat bilutleie kan mennesker dele bilene sine med andre når de selv ikke bruker den, da får noen glede av bilen istedenfor at den skal stå å oppta en parkeringsplass.

Med leasing kan man få sin egen bil og leie den ut når man ikke bruker den. Leasing med GoMore er enklere enn å eie en bil og med utleie kan bilkostnadene holdes nede.

Jo større vårt fellesskap blir, jo mer kan vi dele med hverandre.

Hver dag jobber vi med å få så mange som mulig til å dele biler. Vi har millioner av medlemmer, men vi har så vidt startet.

Vår historie

GoMore er i dag Skandinavias største deleøkonomiske bedrift med over 100 ansatte i fem land.

Det er startet av to Danske filosofi-studenter, Matias og Søren, som under sin studietid i Tyskland noterte seg populæriteten av konseptet: samkjøring. De elsket ideen og startet GoMore da de kom tilbake til Danmark.

Under prosessen med å bygge opp ideen ridesharing, så GoMore muligheter for at privatpersoner også kunne dele bilene sine gjennom utleie. De introduserte per-to-peer bilutleie, som fort ble etterfulgt av leasing som ga folk muligheten for rask tilgang på bil uten at man måtte kjøpe den.