Miljøsmart og trygg bildeling

GoMore er et sted der folk deler biler

Vi setter den nasjonale bildelingsrekorden under julen!

Når vi deler biler, blir det mindre kaos på veiene.
Se hvordan